Întruniri
..
Toate dispozițiile

Dispoziţia cu privire la desfăşurarea unei întruniri în municipiul Chişinău de către Guvernul Republicii Moldova