Întruniri
..

Lista înregistrărilor


Înapoi
Tipul Organizatorul Data Desfășurării Locul desfășurării Scopul Nr.Part. Data Înregistrării
Manifestaţie socială SRL „FABDEI”
2018-05-30 07:00
pînă la
2018-05-30 23:00

În locuri publice din raza mun. Chișinău
Casa de video producție MilK Films, cu susținerea Ambasadei SUA în Republica Moldova se află în producția unui film artistic (vor fi efectuate filmări în locuri publice din raza mun. Chișinău). 50 2018-04-02 00:00
Manifestaţie socială A. O. „Unirea - Onoare, Demnitate și Patrie”
2018-05-30 07:00
pînă la
2018-05-30 22:00

În fața Oficiului Poștal Central
Promovarea valorilor Românești și a idealului UNIRII în contextul Centenarului Marii Uniri din anul 1918. 10 2018-04-03 00:00
Manifestaţie socială PSRM
2018-05-30 08:00
pînă la
2018-05-30 22:00

În Sectorul Centru al Municipiului Chișinău (vezi anexa/lista)
Dezbateri libere și democratice a problemelor cu care se confruntă cetățenii. 50 2018-02-05 00:00
Întîlnire cu alegătorii P. P. Platforma DA
2018-05-30 08:00
pînă la
2018-05-30 22:00

În toate Sectoarele Municipiului Chișinău (vezi traseul din d/p)
Informarea cetățenilor (cu plasarea corturilor). 3 2018-03-05 00:00
Manifestaţie socială Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”
2018-05-30 08:00
pînă la
2018-05-30 22:00

În sectorul Rîșcani, amplasarea corturilor (vezi d/p)
Informarea cetățenilor. 3 2018-03-20 00:00
Miting / Manifestaţie A. O. „Credință Patriei”
2018-05-30 08:00
pînă la
2018-05-30 23:00

PMAN (Piața Marii Adunări Naționale)
Porțile Sfinte (Arcul de triumf)
Promovarea valorilor național-patriotice. 6000 2018-03-15 00:00
Întîlnire cu alegătorii PSRM
2018-05-30 08:00
pînă la
2018-05-30 22:00

în mai multe locuri din mun. Chișinău (vezi d/b)
Dezbateri libere și democratice a problemelor cu care se confruntă cetățenii mun. Chișinău. 50 2018-04-03 00:00
Întîlnire cu alegătorii P. P. Platforma DA
2018-05-30 08:00
pînă la
2018-05-30 22:00

Pe str. Albișoara, nr. 78/2 și nr. 82/5
Informarea cetățenilor (cu plasarea corturilor). 5 2018-04-25 00:00
Întîlnire cu alegătorii P. P. Platforma DA
2018-05-30 08:00
pînă la
2018-05-30 22:00

Pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 148
Informarea cetățenilor (cu plasarea unui cort). 5 2018-05-03 00:00
Manifestaţie socială Ulaș NESET OZHAN
2018-05-30 08:00
pînă la
2018-05-30 23:55

Plasarea expoziției de fotografii pe partea exterioară a gardului Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei din str. 31 August 1989
Expoziţie de fotografii cu genericul „CHIȘINĂUL MAGIC”. 100 2018-05-08 00:00
Manifestaţie culturală Institutul Cultural Român "Mihai Eminescu" Chişinău
2018-05-30 08:00
pînă la
2018-05-30 23:55

Monumentul lui Ştefan cel Mare
Expoziții de fotografii în aer liber (vezi lista acestora în conformitate cu declarația prealabilă depusă). 150 2018-01-04 00:00
Manifestaţie socială A. O. „Pentru Orhei”
2018-05-30 08:00
pînă la
2018-05-30 22:00

În Sectoarele Municipiului Chișinău (vezi traseul din d/p)
Informarea cetățenilor despre deschiderea zonei de odihnă, a parcului de distracții pentru copii - „Orheiland”. 50 2018-05-30 00:00
Întîlnire cu alegătorii PSRM
2018-05-30 09:00
pînă la
2018-05-30 21:00

În toate Sectoarele Municipiului Chișinău (vezi toate adresele din d/p)
Dezbateri libere și democratice a problemelor cu care se confruntă cetățenii. 50 2018-02-08 00:00
Pichetare Organizația Veteranilor și Pensionarilor din BPDS al Ministerul Afacerilor Interne
2018-05-30 09:00
pînă la
2018-05-30 21:00

Primăria m. Chişinău / Consilul municipal Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 83
Ministerul Afacerilor Interne, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 75
Parlamentul Republicii Moldova, Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 105
Curtea supremă de justiţie, str. P.Rareş 18
Guvernului Republicii Moldova și sediile companiei QNET
Suntem contra celora ce sunt la guvernare care își bat joc de veteranii și invalizii de război. 300 2017-11-13 00:00
Pichetare Organizația Veteranilor și Pensionarilor din BPDS al Ministerul Afacerilor Interne
2018-05-30 09:00
pînă la
2018-05-30 21:00

În fața Ministerului Sănătății și al Muncii, Ministerului Culturii, Educației și Sport, Colegiului de Ecologie, Guvernului Republicii Moldova și Primăriei mun. Chișinău
Suntem contra celora ce sunt la guvernare care își bat joc de veteranii și invalizii de război și de copii noștri. 300 2018-04-10 00:00
Întîlnire cu alegătorii PSRM
2018-05-30 09:00
pînă la
2018-05-30 22:00

În Sectorul Botanica al Municipiului Chișinău (vezi anexa/lista)
Dezbateri libere și democratice a problemelor cu care se confruntă cetățenii. 50 2018-04-12 00:00
Miting / Manifestaţie Grupul de Inițiativă creat de dna Magdalena PERCIUN
2018-05-30 09:00
pînă la
2018-05-30 17:00

Primăria m. Chişinău / Consilul municipal Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 83
Miting de protest fașă de Decizia de evacuare a gheretelor de pe străzile Chișinăului care se va desfășura în fiecare joi. 300 2018-05-21 00:00
Manifestaţie socială Vasile TUMURUC
2018-05-30 10:00
pînă la
2018-05-30 21:00

În parcurile din municipiul Chișinău (vezi lista din d/p)
Scuarul Catedralei
Parcul "Valea trandafirilor"
Parcul "Alunelul"
Parcul "Rîșcani"
Parcul "Valea morilor"
Complexul Memorial "Feciorilor Patriei - Sfîntă Aminitire"
Activități de binefacere pentru copii. 5 2018-04-17 00:00
Manifestaţie socială A. O. „Unirea - Onoare, Demnitate și Patrie”
2018-05-30 10:00
pînă la
2018-05-30 20:00

La intersecția str. V. Docuceaev cu șos. Hâncești
Promovarea tricolorului și a valorilor românești. 29 2018-05-08 00:00
Întîlnire cu alegătorii A. O. „Unirea - Onoare, Demnitate și Patrie”
2018-05-30 10:00
pînă la
2018-05-30 20:00

În fața Oficiului Poștal Central
Promovarea tricolorului și a valorilor românești. 20 2018-05-08 00:00
Manifestaţie socială Elena CORJ
2018-05-30 10:00
pînă la
2018-05-30 20:00

Parcul "Valea morilor"
Parcul "Rîșcani"
Complexul Memorial "Feciorilor Patriei - Sfîntă Aminitire"
Parcul "Valea trandafirilor"
Dezvoltarea artei de a lucra cu nisipul în rândul copiilor. 15 2018-04-23 00:00
Întrunirea a fost anulată
Manifestaţie socială Centrul Creștin „SHALOM”
2018-05-30 11:00
pînă la
2018-05-30 19:00

Parcul "Rîșcani"
Complexul Memorial "Feciorilor Patriei - Sfîntă Aminitire"
Prestări servicii medicale (cu titlul gratuit) persoanelor nevoiașe și trecătorilor. 10 2018-04-11 00:00
Manifestaţie culturală CEADT „ZHouse”
2018-05-30 12:00
pînă la
2018-05-30 23:00

În prejma Primăriei mun. Chișinău, partea pietonală de la Magazinul „Moda„ până la „CIT”
Eveniment de finalitate a competiției locale de tineri designeri organizat de CEADT „ZIP house” a UTM în colaborare cu APIUS. 100 2018-05-08 00:00
Manifestaţie socială A.O. „The Rigiht To Live”
2018-05-30 12:00
pînă la
2018-05-30 18:00

În Sectoarele Municipiului Chișinău (vezi adresele din d/p)
Răspândirea flaierelor în scopul promovării informației despre scopurile asociației A.O. „The Rigiht To Live”. 5 2018-06-04 00:00
Manifestaţie culturală Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului
2018-05-30 16:00
pînă la
2018-05-30 21:00

În Parcul „Dindrariu”, str. Ion Greangă
Concert consacrat Zilei Internaționale a Ocrotirii Copilului. 500 2018-05-23 00:00
Întîlnire cu alegătorii PSRM
2018-05-30 16:30
pînă la
2018-05-30 20:00

Scuarul magazinului UNIC
Întîlnire cu alegătorii. 50 2015-12-16 00:00
Manifestaţie socială A.O. „Oberliht”
2018-05-30 18:00
pînă la
2018-05-30 21:00

În Scuarul Cadedralei (expoziție pe panourile de ziare dinspre str. A. Pușkin)
Promovarea tinerilor graficieni sub formă unei expoziții de artă grafică și a unor afișe. 30 2018-05-18 00:00
Manifestaţie socială A.O. „Gndește Corect”
2018-05-30 20:00
pînă la
2018-05-30 20:30

Pe str. Petricani (maraton între sensurile giratorii Visterniceni și Supasten)
Mobilizarea copiilor și tinerilor în activități de protecție a mediului înconjurător. 100 2018-05-25 00:00