Întruniri
..

Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 2008


Articolul 67. Încălcarea legislaţiei  privind întrunirile
            (1) Organizarea şi desfăşurarea întrunirii fără a fi notificată primăria, precum şi încălcarea condiţiilor (forma, locul, timpul) privind desfăşurarea întrunirii indicate în declaraţia prealabilă
            se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată organizatorului (conducătorului) întrunirii.
            (2) Împiedicarea organizării ori a desfăşurării întrunirilor conforme legii, precum şi împiedicarea participării ori constrîngerea de a participa la ele
            se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
            (3) Neîndeplinirea de către organizatorul (conducătorul) întrunirii a obligaţiilor prevăzute de lege
            se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale.
            (4) Participarea la întrunire a persoanelor care deţin arme, substanţe explozive, orice substanţe interzise sau alte obiecte ce pot pune în pericol viaţa ori sănătatea oamenilor
            se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale sau cu arest contravenţional de pînă la 15 zile.
            (5) Împiedicarea sub orice formă a accesului în clădirile din imediata apropiere a locului de desfăşurare a întrunirii
            se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.


Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 2008