Întruniri
..

Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 2002


 Articolul 184. Violarea dreptului la libertatea întrunirilor
     (1) Violarea dreptului la libertatea întrunirilor prin împiedicarea ilegală a desfăşurării mitingului, demonstraţiei, manifestaţiei, procesiunii sau oricărei alte întruniri ori a participării cetăţenilor la acestea fie prin constrîngerea lor la participare:
     a) săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere;
     b) săvîrşită de două sau mai multe persoane;
     c) însoţită de violenţă nepericuloasă pentru viaţă sau sănătate,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 750 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
     
     (2) Aceeaşi acţiune:

     a) săvîrşită cu aplicarea armei sau a altor obiecte care au servit drept armă ori au fost special adaptate pentru vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii;
     b) însoţită de violenţă periculoasă pentru viaţă sau sănătate;
     c) soldată cu cauzarea de daune în proporţii mari;
     d) soldată cu alte urmări grave
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.

Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 2002